Nytt kommune kart

Det nye kartet som er laget har oversiktskart over hele kommunen med informasjon om turløyper og fjelltopper som kan besøkes. Båtruten til Øksnes Vestbygd er beskrevet og Nyksund er sentral i denne informasjonen.