Øksnes er større enn naboen i nord

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at Økens er liek stor som de neste 2 kommunen i distriktet til sammen.

Tall fra Fiskeridirektoratet viser enn nedgang på 74 fiskere på blad B i fiskermanntallet fra 2008(298) personer til 2018(224). 

I samme periode er det en økning på 17 båter som er i merkeregisteret i Øksnes. 2008(106) og 2018(123)